Municipio reconoció al primer club de exploradores de la comuna de La Ligua