Agricultores de Pullally acompañados por diversas autoridades se reúnen con ministra de obras públicas